• The Case of the Frightened Lady

    Llun 5 - Sadwrn 10 Mawrth 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    The Case of the Frightened LadyThe Case of the Frightened LadyThe Case of the Frightened LadyThe Case of the Frightened LadyThe Case of the Frightened Lady
Ysgrifennwr: Edgar Wallace
Addaswyd gan: Antony Lampard
Cyfarwyddwr: Roy Marsden
Dylunydd: Julie Godfrey
Dylunydd Goleuo: Chris Davey
Dylunydd Sain: Dan Samson

Gan adeiladu ar lwyddiant ysgubol Cwmni Agatha Christie dros ddegawd, a werthodd dros ddwy filiwn o docynnau ledled y DU, daw pennod gyffrous newydd gan "frenin y stori dditectif ias a chyffro" EDGAR WALLACE.

Pan fydd Arolygydd Tanner yn cael ei alw i ymchwilio i lofruddiaeth ddidrugaredd yn Mark's Priory, cartref hynafol crand y teulu Lebanon, mae'n darganfod yn go gyflym nad oes dim fel y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Wrth i Tanner agosáu at wraidd y dirgelwch, mae'n datguddio cyfrinach syfrdanol sydd wedi'i chelu'n ofalus.

Mae'r cast o sêr yn cynnwys Gray O'Brien, un o actorion mwyaf poblogaidd y teledu, sy'n adnabyddus am chwarae cymeriadau cofiadwy yn The Loch, Peak Practice, a Casualty ac fel Tony Gordon yn Coronation Street; Rula Lenska, un o actoresau mwyaf poblogaidd Prydain, sydd, ers iddi ymddangos gyntaf yn Rock Follies,wedi ymddangos mewn sioeau eiconig fel Doctor Who, One Foot In The Grave, EastEnders a Take a Letter Mr Jones; Denis Lill o ddrama hirhoedlog The Royal ac Only Fools and Horses; Charlie Clements, a chwaraeodd ran y cymeriad hynod hoffus Bradley Branning yn EastEnders; Philip Lowrie, sydd fwyaf adnabyddus fel Dennis Tanner yn Coronation Street; April Pearson, un o sêr y gyfres ddrama boblogaidd Skins; Ben Nealon, un o hoelion wyth yr Agatha Christie Company o'r gyfres boblogaidd Soldier Soldier, a Glenn Carter, a gydnabyddir gan lawer fel yr Iesu mwyaf cofiadwy yn sioe gerdd a ffilm Jesus Christ Superstar.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

 

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm
£16.50 - £30.50

Iau 2.30pm
£13.50 - £24.50

Gwener 7.30pm & perfformiad Sadwrn
£19.50 - £34.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£91.00 - £155.00

Safonol Gostyngiadau : £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed: £18.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm

 

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

10 Maw 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.