• The Crucible

    Mawrth 23 - Sadwrn 27 Mai 2017

    Hwyl 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    The CrucibleThe CrucibleThe CrucibleThe CrucibleThe Crucible
Gyda Charlie Condou (Coronation Street) fel Reverend Hale
Victoria Yeates (Call the Midwife) fel Elizabeth Proctor

Pan fo rhywun yn taro ar griw o ferched ifanc yn dawnsio yn y goedwig er mwyn codi a chonsurio ysbrydion, dywedir wrth drigolion sychdduwiol un o drefi bach New England bod y diafol a dewiniaeth yn eu plith, a bod rhaid gwneud popeth posib i'w gwaredu rhag hynny. O fewn dim, mae paranoia, cyhuddiadau a dichell yn rhemp wrth i wrthdaro personol fynd benben â thrachwant ac ofergoel gan greu pair o ddrwgdybiaeth lle nad oes neb yn saff rhag ei gymydog.

Mae'r cynhyrchiad newydd beiddgar hwn o'r Crucible yn cynnwys Charlie Condou (Coronation Street) fel y Parchedig Hale yr heliwr gwrachod, a Victoria Yeates (Call the Midwife), fel Elizabeth Proctor y ferch a gyhuddir ar gam, ac mae'n atgof iasol o ba mor fregus yw rhesymeg yn wyneb hysteria a phŵer dychrynllyd cyhuddo ar gam.

Mae'r Crucible yn alegori oesol o foesoldeb, yn feirniadaeth lem o ffanatigiaeth, ac yn un o weithiau canolog mwyaf  grymus drama Americanaidd.

Rhagor o wybodaeth.

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmMercher 2.30pm a Iau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£29.50£25.00£34.00
Q-S£24.50£22.00£29.00
T-U£19.50£18.00£22.00
CylchA-F£30.50£26.00£35.00
G-M£24.50£22.00£29.00
Cylch UchafA-D£19.50£18.00£22.00
E-F£14.00£13.00£15.00
Bocsys *£138.00£114.00£158.00
£110.00£98.00£130.00
Lle i gadair **£14.00£13.00£15.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 eod, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr

DROS 60 OED: £20.00 ar gyfer performiadau Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

MANTAIS MYFYRIWR: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"Could not be more prescient or timely… magnificently timeless"
The Stage

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

27 Mai 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.