• The Crucible

    Mawrth 23 - Sadwrn 27 Mai 2017

    Hwyl 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm
    The CrucibleThe CrucibleThe CrucibleThe CrucibleThe Crucible
Gyda Charlie Condou (Coronation Street) fel Reverend Hale
Victoria Yeates (Call the Midwife) fel Elizabeth Proctor

Mae un o ddramâu mwyaf arloesol yr ugeinfed ganrif, The Crucible gan Arthur Miller yn enwog fel cofnod hanesyddol a dameg wleidyddol ar gyfer ein hoes.

Mewn tref fach yn New England yn yr ail ganrif ar bymtheg, mae chwarae plant yn troi'n chwerw gyda goblygiadau erchyll, wrth i rai gyhuddo eraill o fod yn wrachod. Gyda pharanoia, cyhuddiadau a drwgdybiaeth yn rhemp ac yn bwrw cysgod dros y gymuned, does neb yn saff rhag ei gymydog.

Mae'r Crucible yn alegori iasol o gyfnod McCarthy yng ngwleidyddiaeth America'r 1950au, ac yn rhybudd i genedlaethau'r dyfodol. Camwch i fynd o glecs, sterics a grym 'enwogrwydd' a ddaeth gyda threialon gwrachod Salem, a gofynnwch i chi'ch hun, pa mor ddiniwed ydyn ni go iawn wrth sefyll o'r neilltu a gwylio'r erledigaeth yn fyw o flaen ein llygaid.

Mae'r cynhyrchiad newydd beiddgar hwn o'r Crucible yn cynnwys Charlie Condou (Coronation Street) fel y Parchedig Hale yr heliwr gwrachod, a Victoria Yeates (Call the Midwife), fel Elizabeth Proctor y ferch a gyhuddir ar gam. Mae wedi'i gyfarwyddo gan Douglas Rintoul, Cyfarwyddwr Artistig Queen's Theatre, Hornchurch, ac yn cyfuno cerddoriaeth a symudiadau trwy gyfrwng cast cryf a hollbresennol.

Ydych chi'n dod ag ysgol neu goleg i weld The Crucible? Mae adnoddau addysgol a gweithdai ar gael. Rhagor o wybodaeth.

Eich dewis o brisiauMawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pmMercher 2.30pm a Iau 2.30pmGwener a Sadwrn 7.30pm
Llawr gwaelodA-P£29.50£25.00£34.00
Q-S£24.50£22.00£29.00
T-U£19.50£18.00£22.00
CylchA-F£30.50£26.00£35.00
G-M£24.50£22.00£29.00
Cylch UchafA-D£19.50£18.00£22.00
E-F£14.00£13.00£15.00
Bocsys *£138.00£114.00£158.00
£110.00£98.00£130.00
Lle i gadair **£14.00£13.00£15.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 eod, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr

DROS 60 OED: £20.00 ar gyfer performiadau Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

MANTAIS MYFYRIWR: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

27 Mai 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.