• The Case of the Frightened Lady

    Llun 5 - Sadwrn 10 Mawrth 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    The Case of the Frightened Lady

Pan gaiff Arolygydd Tanner ei alw i ymchwilio i lofruddiaeth erchyll yn Mark's Priory, cartref crand y teulu Lebanon, buan y sylwa nad yw popeth fel y dylai fod. Wedi'r cwbl, mae meddyg y teulu'n rheoli'r aelwyd, y gweision lifrai yn ymddwyn mwy fel gwesteion, ac Isla'r ysgrifenyddes yn ofni am ei bywyd. Wrth i Tanner glosio at wraidd y drwg, mae'n darganfod cyfrinach sy'n ei fwrw i'r byw…

Dyma bennod newydd gyffrous sy'n adeiladu ar lwyddiant ysgubol The Agatha Christie Company dros y degawd diwethaf, cwmni sydd wedi gwerthu dros ddwy filiwn o docynnau ledled y DU. Yn dynn wrth sodlau'r cynhyrchiad o fri A Judgement in Stone gan Ruth Rendell eleni, mae'r cwmni'n dychwelyd gydag addasiad newydd sbon gan frenin y straeon ditectifs, EDGAR WALLACE - a'r brêns y tu ôl i un o'r ffilmiau mwyaf eiconig erioed, KING KONG.

Yn un o awduron mwyaf poblogaidd ddechrau'r ugeinfed ganrif, mae straeon gafaelgar a chyffrous Edgar Wallace yn cael eu hystyried yn un o sylfeini'r genre ias a chyffro modern. The Case of the Frightened Lady yw un o'i weithiau mwyaf poblogaidd erioed o hyd. Mae wedi'i haddasu'n ffilm droeon, a nawr, dyma'ch cyfle chi i fwynhau'r stori gyffrous gymhleth hon yn fyw ar lwyfan…

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

10 Maw 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.