• The Case of the Frightened Lady

    Llun 5 - Sadwrn 10 Mawrth 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm
    The Case of the Frightened Lady

Pan gaiff Arolygydd Tanner ei alw i ymchwilio i lofruddiaeth erchyll yn Mark's Priory, cartref crand y teulu Lebanon, buan y sylwa nad yw popeth fel y dylai fod. Wedi'r cwbl, mae meddyg y teulu'n rheoli'r aelwyd, y gweision lifrai yn ymddwyn mwy fel gwesteion, ac Isla'r ysgrifenyddes yn ofni am ei bywyd. Wrth i Tanner glosio at wraidd y drwg, mae'n darganfod cyfrinach sy'n ei fwrw i'r byw…

Dyma bennod newydd gyffrous sy'n adeiladu ar lwyddiant ysgubol The Agatha Christie Company dros y degawd diwethaf, cwmni sydd wedi gwerthu dros ddwy filiwn o docynnau ledled y DU. Yn dynn wrth sodlau'r cynhyrchiad o fri A Judgement in Stone gan Ruth Rendell eleni, mae'r cwmni'n dychwelyd gydag addasiad newydd sbon gan frenin y straeon ditectifs, EDGAR WALLACE - a'r brêns y tu ôl i un o'r ffilmiau mwyaf eiconig erioed, KING KONG.

Yn un o awduron mwyaf poblogaidd ddechrau'r ugeinfed ganrif, mae straeon gafaelgar a chyffrous Edgar Wallace yn cael eu hystyried yn un o sylfeini'r genre ias a chyffro modern. The Case of the Frightened Lady yw un o'i weithiau mwyaf poblogaidd erioed o hyd. Mae wedi'i haddasu'n ffilm droeon, a nawr, dyma'ch cyfle chi i fwynhau'r stori gyffrous gymhleth hon yn fyw ar lwyfan…

Eich dewis o brisiauLlun - Iau 7.30pmIau 2.30pmGwener 7.30pm a Perfformiadau Sadwrn
Llawr gwaelodA-P£29.50£24.00£33.00
Q-S£25.50£20.50£29.50
T-U£20.50£17.50£23.50
CylchA-F£30.50£24.50£34.00
G-M£25.50£20.50£29.50
Cylch UchafA-D£20.50£17.50£23.50
E-F£16.50£13.50£19.50
Bocsys *£139.00£111.00£155.00
£119.00£91.00£135.00
Lle i gadair **£13.50£12.50£14.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 Oed: £18.00 ar gyfer dydd Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-P a'r Cylch A-F yn unig

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Perfformiad â phenawdau

10 Maw 2018 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.