• The Ghost's Touch!

    Mawrth 3 - Iau 5 Hydref 2017

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher a Iau 2.30pm
    The Ghost's Touch!The Ghost's Touch!The Ghost's Touch!

Mae Lucy, merch ifanc gŵr gweddw o'r enw Stephen Rayburn yn rhuthro'n ôl ato o'r coed yng Ngerddi Kensington. Mae'n amlwg ei bod wedi dychryn am ei bywyd, ac yn dweud mai rhyw fenyw, nid y ci oedd ar fai…  Wedi i Stephen gwrdd â'r fenyw arallfydol hon, mae'n disgyn i fyd o chwant a dialedd o'r tu hwnt i'r bedd.  

Mae actorion The Ghost's Touch! gan Wilkie Collins yn cynnwys Mark Homer (EastEnders, Casualty, Silent Witness) fel Stephen Rayburn a Terri Dwyer (Law & Order UK, Holby City, Hollyoaks) fel y Mrs Zant ddirgel.Eich dewis o brisiauMawth - Iau 7.30pmMercher & Iau 2.30pm
Llawr gwaelodA-P£25.50£21.50
Q-S£21.50£17.50
T-U£17.00£16.00
CylchA-F£26.50£23.00
G-M£21.50£17.50
Cylch UchafA-D£19.00£17.00
E-F£11.50£11.50
Bocsys *£128.00£109.00
£114.00£89.00
Lle i gadair **£11.50£11.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fawrth i nos Iau 7.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £3.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Plant, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dros 60 oed: £17.00 ar gyfer perfformiadau Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm.

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.