• The Gruffalo's Child

  Iau 2 - Sul 5 Awst 2018

  Iau 2.00pm a 4.30pm
  Gwener - Sul 11.00am a 2.00pm

  Yn para: 55mins

  Oed a awgrymir: 3+
  The Gruffalo's ChildThe Gruffalo's ChildThe Gruffalo's ChildThe Gruffalo's ChildThe Gruffalo's Child

Ddylai'r un Gruffalo fyth roi troed yn y goedwig dywyll ddofn… 

Dewch at Blentyn y Gruffalo ar ei pherwyl anturus yn addasiad cerddorol hudol Tall Stories o'r llyfr lluniau gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler. 

Un noson wyllt wyntog mae Plentyn y Gruffalo yn anwybyddu rhybuddion ei thad am y Llygoden Fawr Flin ac yn sleifi o ar fl aenau'I thraed i'r goedwig dywyll ddofn. Mae'n dilyn llwybrau sy'n eira i gyd ac yn dod ar draws creaduriaid annirnad - ond dydi'r Llygoden Fawr Flin ddim yn bod go iawn... ydi hi? 

Caneuon, sbort a hwyl bwganllyd i blant teirblwydd a throsodd a'u pobl fawr.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£10.50 - £14.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£60.00 - £70.00

Safonol  Gostyngiadau: £1.50 off
Pob perfformiadau

Grwpiau (8+): £1.50 off
Pob perfformiadau

Dan 16 oed: £9.50 yr un
Pob perfformiadau

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.