• The Gruffalo's Child

  Iau 20 - Sul 23 Mai 2021

  Iau 4.30pm
  Gwener 10.30am
  Sadwrn 10.30am, 13.30pm & 16.30pm
  Sul 10.30am & 13.30pm


  Amser rhedeg: 55 Min

  Yn addasi: 3 - 103
  The Gruffalo's Child The Gruffalo's Child

Dywedodd y Gryffalo na ddylai'r un gryffalo fynd i'r goedwig dywyll...

Ymunwch â Phlentyn y Gryffaloar ei hantur yn addasiad hudolTall Storieso'r llyfr lluniau poblogaidd ganJulia DonaldsonacAxel Scheffler.

Ar noson wyllt a gwyntog mae Plentyn y Gryffalo yn anwybyddu rhybuddion ei thad am y Llygoden Fawr Ddrwg ac yn sleifian i'r goedwig dywyll.  Mae hi'n dilyn olion yn yr eira ac yn dod ar draws creaduriaid dirgel - ond nid yw'r Llygoden Fawr Ddrwg wir yn bodoli... ydy hi?

Gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt gyda chaneuon, chwerthin a hwyl i bawb o 3 i 103 oed.

Gostyngiadau

Iau - Sul  
£11.50 - £15.50

Bocsys o (Uchafswm o 6 0 bobl) 
o £65.00 - £75.00

Safonol Gostyngiadau: £1.50 off
Thursday - Sunday

Dan 16's
£10.50

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.