• The Gruffalo

    Iau 31 Awst - Sul 3 Medi 2017

    Iau 2.00pm;
    Gwener - Sul 11.00am a 2.00pm
    The GruffaloThe GruffaloThe GruffaloThe GruffaloThe Gruffalo

Ymunwch â Mouse ar antur feiddgar drwy'r goedwig dywyll ddu yn addasiad cerddorol hudolus Tall Stories o'r clasur o lyfr lluniau gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler.

Wrth chwilio am gnau cyll, mae Mouse yn cwrdd â Fox cyfrwys, Owl ecsentrig a Snake gwyllt a gwallgof. A fydd stori'r Gruffalo dychrynllyd yn arbed Mouse rhag bod yn damaid blasus i greaduriaid llwglyd y goedwig? Wedi'r cyfan does dim fath beth â Gruffalo - nag oes?

Caneuon, chwerthin a hwyl dychrynllyd i blant tair oed a hŷn a'u hoedolion yn y sioe boblogaidd hoffus sydd wedi teithio drwy Brydain a'r byd!

OED A AWGRYMIR 3+

Yn para: 55 munud

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£13.50
Q-S£12.00
T-U£9.50
CylchA-M£13.50
Bocsys *£66.00
£54.00
Lle i gadair **£9.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £1.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dan 16 oed: £10.50 ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"A fine piece of children's theatre"
Sunday Times

"Monstrous fun!"
Daily Mail 

HyntGwefan y sioe
 

† Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.