• Theatre Tours

    Gwener 28 - Sadwrn 29 Gorffennaf 2017

    Canol dydd, 2.30pm, 4.00pm
    Theatre Tours

Ydych chi awydd sbecian yn stafell wisgo un o'r sêr, wedi breuddwydio am lamu ar lwyfan y New Theatre neu eisiau gwybod mwy am effeithiau arbennig ein sioeau?

Ymunwch â ni'r haf hwn am daith tu ôl i'r llenni, i ddysgu mwy am hanes hir y theatr, gweld y tŵr hedfan a chwrdd â'n criw technegol sy'n rhannu eu sgiliau goleuo a sain. 

Mae llefydd yn brin ar gyfer y daith hwyliog ddiddorol hon, felly archebwch heddiw.

Amseroedd teithiau: Canol dydd, 2.30pm, 4.00pm

Tocynnau: £7.50

£2 yn rhatach i blant, myfyrwyr, pobl dros 60 oed, pobl ddi-waith, hawlwyr, pobl anabl a chydymaith.

Ni chodir tâl gwasanaeth am docynnau.

Ffrindiau'r New Theatre: AM DDIM

I ymuno â Ffrindiau'r New Theatre, ewch i http://welsh.newtheatrecardiff.co.uk/ffrindiau'r-new-theatre neu ffoniwch 029 2087 8885

Noder: Oherwydd cynllun ac oedran y theatr, efallai na fydd pob rhan o'r adeilad yn hygyrch i bobl â nam symudedd. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion

Hynt