• This is Elvis

    Llun 9 - Sadwrn 14 Ebrill 2018

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 2hr 20mins
    This is Elvis
Cyflwynwyd gan Bill Kenwright a Laurie Mansfield
Stori wreiddiol gan Laurie Mansfield
Llyfr gan Philip Norman

NID Elvis sydd yn y lluniau uchod! Mae STEVE MICHAELS yn edrych cystal â hynny mewn gwirionedd! Mae ei bortread meistrolgar o'r Brenin a'i gerddoriaeth wedi dod ag enwogrwydd byd-eang iddo, ac ymddangosiadau gyda'r Jordanaires anhygoel a'r Sweet Inspirations yn ogystal â drymiwr a gitarydd bas enwog Elvis, DJ Fontana a Jerry Scheff.

Mae'n 1968 - a digwyddiad cerddorol mwya'r flwyddyn yw sioe deledu fyw gyntaf Elvis Presley a ddaeth yn enwog maes o law fel 'The '68 Comeback Special'. Diolch i ffigurau gwylio anhygoel, llwyddodd y digwyddiad hwn i ailsefydlu bri Elvis fel prif seren adloniant y degawd. Ddeuddeg mis yn ddiweddarach, Elvis yw seren yr International Hotel yn Vegas wrth berfformio'n fyw am y tro cyntaf ers saith mlynedd, gan ennill ei le mewn hanes fel Brenin Roc a Rôl! Mae'r cynhyrchiad hwn yn dathlu 50 mlynedd ers ei ymddangosiad teledu anhygoel, ac yn brawf o boblogrwydd y Brenin a hirhoedledd ei ganeuon!

Mae THIS IS ELVIS yn ail-greu'r holl ddrama a arweiniodd at ei ddychweliad yn ogystal â llwyfannu'r cyngerdd enfawr. Yna, aiff ymlaen i noson gynta'r Brenin yn Vegas. Mae'n cynnwys rhai o oreuon Elvis gan gynnwys…Trouble, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Hounddog, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock, One Night, It's Now or Never, Are you Lonesome Tonight?, Can't Help Falling in Love, In The Ghetto, Suspicious Minds, American Trilogy, Just Can't Help Believing a llawer mwy…

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Llun 7.30pm a Iau 2.30pm
£16.00 - £29.00

Mawrth - Iau 7.30pm
£17.00 - £33.00

Gwener 7.30pm & perfformiad Sadwrn
£26.00 - £37.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£110.00 - £160.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm

Grwpiau (8+): £4.00 off
Mawrth - Iau 7.30pm

Dros 60 oed: £23.00 yr un
Mercher 2.30pm & Iau 2.30pm

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"This electrifying musical will send shivers down your spine"
The Express

"It's dance-in-the-aisles brilliant. Elvis lives!"
Evening Post

"The musical that puts the King back on the throne"
Evening News

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.