• Tickledom: Basil and the Ice Witch

  Mawrth 19 - Sadwrn 23 Mehefin 2018

  Mawrth - Iau 10.30am a 1.00pm
  Gwener 10.30am
  Sadwrn 4.00pm

  Yn para: 75mins
  Tickledom: Basil and the Ice Witch

Ewch ar daith i wlad hapus Tickledom am antur gerddorol newydd gyda gwerin y blodau.

Ydy Fluella the Ice Witch wrthi eto? Pan fydd y Dywysoges Violet yn colli ei holl wybodaeth am flodau, planhigion a pherlysiau, mae Basil yn mynd ar daith beryglus i ddarganfod y gwir a dod o hyd i'r Evergreen dirgel yn y gobaith y gall dorri'r swyn.

Mae'r cymeriadau'n cynnwys y Tywysog Tarragon, Marigold, Dan D. Lion, Sting a Nettle, a Doc Leaf, yn ogystal â rhai ffrindiau newydd, gan gynnwys y Bad Witch Hazel a Daisy, Basil a'r Ice Witch mewn sioe newydd fydd yn bleser pur i'r teulu.

Fel anturiaethau blaenorol Tickledom, mae'r sioe hon wedi'i chreu a'i hysgrifennu gan y ddau Gymro, John Manders (Llyfr a geiriau) a'r cyfansoddwr llwyddiannus Matthew Brind (Cerddoriaeth a geiriau).

Addas i bawb o 3 i 103 oed.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

MAE DIGWYDDIAD YN CAEL EI GYNNAL STADIWM PRINCIPALITY YN YSTOD CYFNOD Y CYNHYRCHIAD HWN, A ALLAI EFFEITHIO AR DREFNIADAU TEITHIO A PHARCIO YN Y DDINAS. Cofiwch neilltuo digon o amser ar gyfer eich taith. Efallai bydd llefydd parcio yn brin hefyd, felly beth am ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.


Gostyngiadau

Mawrth - Iau 10.30am a 1.00pm
£15.00

Gwener 10.30am a Sadwrn 4.00pm
£16.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£77.00

Dan 16 oed:
£7.00 off
(Mawrth - Iau 10.30am a 1.30pm)
£6.00 off
(Gwener 10.30am a Sadwrn 4.00pm)

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.