• Turn of the Screw

  Mawrth 22 - Sadwrn 26 Mai 2018

  Hwyr 7.30pm
  Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

  Yn para: 2hr

  Oed a awgrymir: 14+
  Turn of the Screw
Cynhyrchwyd gan Dermot McLaughlin Productions gyda The Mercury Theatre Colchester a Wolverhampton Grand Theatre
Ysgrifenwyd gan Tim Luscombe
Cyfarwyddwyd gan Daniel Buckroyd (Spamalot, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Clybourne Park, End of the Rainbow)
Cynlluniwyd gan Sara Parks

"I don't save or shield them. It's as bad as I feared - they're lost."

1840. Mae athrawes breifat ifanc yn cytuno i ofalu am ddau blentyn amddifad yn Bly, tŷ bendigedig yr olwg yng nghanol y wlad. Ond o fewn dim, mae'n sylweddoli bod ganddynt gwmni - ysbrydion o orffennol cythryblus Bly. Bydd yr athrawes yn barod i aberthu popeth i gadw'r plant yn ddiogel, hyd yn oed os yw'n golygu rhoi ei hun yn nwylo The Others. Flynyddoedd yn ddiweddarach, wrth ddod wyneb yn wyneb â'r gorffennol, mae'n gorfod cyfaddef beth ddigwyddodd iddi hi a'r ddau fach diniwed yn ei gofal.

Mae'r addasiad deinamig ac iasol hwn o glasur o stori ysbrydion boblogaidd Henry James, Turn of the Screw, sy'n diffinio'r holl genre, yn eich gwahodd i ddod i'ch casgliadau eich hun am y digwyddiadau yn Bly a phwy mewn gwirionedd sy'n euog. 

Turn of the Screw oedd yr ysbrydoliaeth wreiddiol ar gyfer The Woman in Black gan Susan Hill a ffilmiau lu, ac mae'n procio'r meddwl, yn ddirdynnol ac yn anad dim, ynddychrynllyd! Byddwch ar ymyl eich sedd mewn gwledd o gynhyrchiad!

Yn cynnwys golygfeydd â rhywfaint o berygl

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.


Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£16.00 - £32.00

Iau 2.30pm
£16.00 - £26.00

Gwener a Sadwrn 7.30pm
£17.00 - £33.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£100.00 - £160.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Dros 60 oed : £17.00 yr un
Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.