• Turn of the Screw

  Mawrth 22 - Sadwrn 26 Mai 2018

  Hwyr 7.30pm
  Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

  Yn para: 2hr

  Oed a awgrymir: 14+
  Turn of the ScrewTurn of the ScrewTurn of the ScrewTurn of the ScrewTurn of the Screw
Cynhyrchwyd gan Dermot McLaughlin Productions gyda The Mercury Theatre Colchester a Wolverhampton Grand Theatre
Ysgrifenwyd gan Tim Luscombe
Cyfarwyddwyd gan Daniel Buckroyd (Spamalot, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Clybourne Park, End of the Rainbow)
Cynlluniwyd gan Sara Parks

"This production gives the audience a spine tingling nights entertainment" 

1840. Mae athrawes gartref ifanc yn cytuno i ofalu am ddau blentyn amddifad yn Bly, plasty braf ar yr olwg gyntaf. Ond yn fuan wedi iddi gyrraedd, sylweddola nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain. Mae eraill dan yr un to â nhw - ysbrydion o orffennol cythryblus Bly. Fe wnaiff yr athrawes unrhyw beth i gadw'r plant yn ddiogel, hyd yn oed os yw hynny'n golygu ildio i 'The Others'. Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r gorffennol yn ei gorfodi i ail-fyw'r hyn ddigwyddodd iddi hi a'r rhai diniwed yn ei gofal. 

"It jumps through time telling the story with all its twists and turns"* 

Mae'r addasiad newydd a hyfryd o atmosfferig hwn gan Tim Luscombe wedi'i ddisgrifio'n"intelligent, insightful and infused with other worldly menace". "Director Daniel Buckroyd, skilfully balances believable psychological drama against lurid Victorian phantasmagoria" on Sara Perks "superb set"** 

Cafwyd sawl dehongliad ac addasiad o Turn of the Screw, a bu'n ysbrydoliaeth gyfoethog i The Woman in Black (a ysgrifennwyd ym 1983). Yn cynnwys prolog angof Henry James, mae'r addasiad newydd hwn yn "casting new light on its ambiguities". 

"Revelling in the text's contradictions (it) picks apart the tales' layered unreliable narratives".

Mae'r addasiad gwefreiddiol a chyffrous hwn o glasur Henry James a ddiffiniodd genre'r stori ysbryd yn gadael i chi ddod i'ch casgliad eich hun am yr hyn a ddigwyddodd yn Bly a phwy sydd ar fai mewn gwirionedd. 

Dyfyniadau -* theatrelife, **britishtheatre.com, pob un arall o The Stage. 

(yn cynnwys golygfeydd o fân-beryglon) 

Does dim dal y bydd pob pris ar gael. 

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£16.00 - £32.00

Iau 2.30pm
£16.00 - £26.00

Gwener a Sadwrn 7.30pm
£17.00 - £33.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£100.00 - £160.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Gwener 7.30pm

Dros 60 oed : £17.00 yr un
Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.