• Variety

    Sadwrn 5 Awst 2017

    7.30pm
    Variety
Arts Active

Dyma ffordd fodern a chyffrous o gyflwyno sioe adloniant draddodiadol.  Mae perfformwyr difyr ac apelgar wedi'u plethu'n sioe sy'n siŵr o'ch rhyfeddu a'ch diddanu.

Bydd pobl ifanc o bob cwr o'r brifddinas yn dod ynghyd i fwynhau a chreu sioe newydd sbon sy'n dangos eu doniau i'r eithaf gyda chymorth cyfoedion a pherfformwyr proffesiynol. Gyda'i gilydd, bydd y cerddorion, y dawnswyr, yr actorion, yr artistiaid a'r perfformwyr syrcas ifanc hyn yn cyfleu holl fwrlwm ac amrywiaeth celfyddydau ieuenctid Caerdydd i'r dim.

  Y New Theatre yw un o sefydliadau gorau'r ddinas, ac un o'i chyfraniadau niferus yw cynnig cyfle i uno ac arddangos doniau a chreadigrwydd i bawb eu mwynhau. Sioe un noson yn unig yw hon, a bydd yn dangos yn union beth sy'n bosib mewn wythnos, os oes gennych yr ewyllys, brwdfrydedd a chefnogaeth eraill.Gostyngiadau

Gostyngiad o £2 i Blant, Myfyrwyr, Pobl dros 60 oed, Pobl Ddiwaith, Pobl Anabl ac un Cymar yr unHynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.