• Wait Until Dark

    Mawrth 14 - Sadwrn 18 Tachwedd 2017

    Wait Until Dark
Cyfarwyddwr: Alastair Whatley
Cynllunydd: David Woodhead
Castio: Ellie Collyer-Bristow

Yn seiliedig ar stori Frederick Knott, awdur Dial M for Murder, a chynhyrchwyr Night Must FallaBirdsong, dyma adfywiad o bwys o'r clasur o stori ias a chyffro Wait Until Dark.

Wedi'i gosod yng nghanol chwyldro cymdeithasol Llundain y 1960au, dilynwn hanes Suzy, menyw ddall sydd wedi'i gadael mewn fflat ar ei phen ei hun ac yn wynebu criw o dwyllwyr ystrywgar da-i-ddim. Wrth i'r tensiwn gynyddu dim ond Suzy all achub ei chroen ei hun, ond gyda'r llinell ffôn wedi'i thorri a'r tŷ mewn tywyllwch dudew, all Suzy osgoi awch ei hymwelwyr dichellgar am waed?

Mae Wait Until Dark,a wnaed yn ffilm gyda Audrey Hepburn ym 1967, yn cael ei hystyried ymhlith y can ffilm mwyaf iasol erioed, ac mae'r cynhyrchiad newydd cyffrous hwn yn ail-greu'r cyffro hwn ar lwyfan.Eich dewis o brisiauTue 7.30pm, Wed & Thurs 2.30pmWednesday - Saturday 7.30pm & Saturday 2.30pm
Llawr gwaelodA-P£26.50£31.00
Q-S£23.50£26.00
T-U£19.50£21.00
CylchA-F£27.50£32.00
G-M£23.50£26.00
Cylch UchafA-D£19.50£21.00
E-F£14.50£15.50
Bocsys *£123.00£147.00
£107.00£119.00
Lle i gadair **£14.50£15.50
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Ychwanegir Tâl Gwasaneath Tocynnau o £3.95 at bob archeb (mae rhai eithriadau).
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer nos Fercher i nos Wener 7.30pm a Sadwrn 2.30pm yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig:

Gostyngiad o £3.50 ar gyfer:

Grwyiau o 8 neu ragor; Plant; Myfyrwyr; Dros 60 oed; Pobl Ddi-waith; Pobl Anabi ac un Cymar yr un (Gostyngiadau eraill ar gael - ar dudalen MYNWDIAD I BAWB); HAWLWYR

DROS 60 OED: £20.00 ar gyfer perfformiadau Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm yn Seddau Llwar Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig

Mantais Myfyriwr: £5.00 ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwm) ar oi 6.00pm

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

18 Tach 2017 2:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.