• What the Ladybird Heard

    Iau 22 - Sul 25 Chwefror 2018

    Iau 2.00pm
    Gwener - Sul 11.00am a 2.00pm
    What the Ladybird HeardWhat the Ladybird HeardWhat the Ladybird HeardWhat the Ladybird HeardWhat the Ladybird Heard

Dau leidr cyfrwys, buwch goch gota fach a llond buarth o hwyl a sbri!

Mae gan Huw Coesau Hir a Mici Mwg gynllun cyfrwys i ddwyn buwch orau'r ffermwr. Ond mae gan y fuwch goch gota, y creadur lleiaf a'r tawelaf ohonyn nhw i gyd, syniadau gwahanol!

Ymunwch â'r ddafad wlanog, y mochyn blewog, yr iâr goch dew a'r ci bach twt mewn addasiad llwyfan sgleiniog o antur liwgar y fferm gan Julia Donaldson a Lydia Monks. Gyda cherddoriaeth fyw, digon o gyfle i'r gynulleidfa gymryd rhan a llond trelar o chwerthin!

Addas i blant 3+ oed. 

Hyd: 55 munud
Ewch i whattheladybirdheardlive.co.uk am gipolwg.

 

 

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.