• What the Ladybird Heard

    Iau 22 - Sul 25 Chwefror 2018

    Iau 2.00pm
    Gwener - Sul 11.00am a 2.00pm
    What the Ladybird HeardWhat the Ladybird HeardWhat the Ladybird HeardWhat the Ladybird HeardWhat the Ladybird Heard

Dau leidr cyfrwys, buwch goch gota fach a llond buarth o hwyl a sbri!

Mae gan Huw Coesau Hir a Mici Mwg gynllun cyfrwys i ddwyn buwch orau'r ffermwr. Ond mae gan y fuwch goch gota, y creadur lleiaf a'r tawelaf ohonyn nhw i gyd, syniadau gwahanol!

Ymunwch â'r ddafad wlanog, y mochyn blewog, yr iâr goch dew a'r ci bach twt mewn addasiad llwyfan sgleiniog o antur liwgar y fferm gan Julia Donaldson a Lydia Monks. Gyda cherddoriaeth fyw, digon o gyfle i'r gynulleidfa gymryd rhan a llond trelar o chwerthin!

Addas i blant 3+ oed. 

Hyd: 55 munud
Ewch i whattheladybirdheardlive.co.uk am gipolwg.

 

 

Eich dewis o brisiau
Llawr gwaelodA-P£15.00
Q-S£13.50
T-U£11.00
CylchA-M£15.00
Bocsys *£71.00
£59.00
Lle i gadair **£10.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

Ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M yn unig: Gostyngiad o £1.50 ar gyfer Grwpiau o 8 neu ragor, Myfyrwyr, Dros 60 oed, Pobl Ddi-waith, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Hawlwyr.

Dan 16 oed: £9.50 ar gyfer pob perfformiad yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-S a'r Cylch A-M

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.