• WNO: Rhondda Rips It Up

    Iau 14 Mehefin 2018

    7.30pm
    WNO: Rhondda Rips It Up

Mae Opera Cenedlaethol Cymruyn cyfl wyno adloniant comig rhyfeddol. 

Mae Rhondda Rips It Up !yn daith gythryblus drwy fywyd Margaret Haig Thomas (y Fonesig Rhondda), y swffragét o Gasnewydd a wnaeth ddylanwadu'r newidiadau i hawliau menywod yn y byd personol, proffesiynol a gwleidyddol. 

Mae'r sioe wedi'i pherfformio mewn arddull neuadd gerddoriaeth glasurol, gyda chaneuon gwreiddiol wedi'u hysbrydoli gan y arwyddeiriau swffragetiaid. Bydd y cynhyrchiad eironig yn mynd â chi ar daith ar garlam o ymgyrch yr actifydd ysbrydoledig. Cawn ni win tywys drwy'r stori gan Emcee (Lesley Garrett), wrth i'r Fonesig Rhondda (Madeleine Shaw) frwydro yn erbyn gwleidyddion, cyfoedion a blwch post wrth iddi gerdded i Dˆy'r Arglwyddi.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob tocyn
£25.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£106.00

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.