An Inspector Calls

Maw 10 - Sad 14 Maw 2020

Hwyr 7.30pm
Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm

Yn para: 1 awr 50 munud

 

Mae fersiwn gweledigaethol, radical, heriol Daldry o ddrama gyffrous glasurol JB Priestley, a ddisgrifiwyd fel digwyddiad mwyaf theatrig y genhedlaeth hon, wedi'i gweld gan fwy na 4 miliwn o bobl ar hyd a lled y byd.

Pan gyrhaedda'r Arolygydd Goole yn annisgwyl yng nghartref teulu ffyniannus y Birlingiaid, caiff eu cinio gwadd tawel ei chwalu gan ei ymchwiliadau i farwolaeth menyw ifanc. Mae ei ddarganfyddiadau brawychus yn chwalu seiliau eu bywydau a hefyd yn ein herio ni oll i holi'n cydwybod.

Yn fwy perthnasol nawr nag erioed, mae hon yn sioe na ddylid ei cholli. Archebu tocynnau
 
 
Gostyngiadau

 

Mawrth & Iau 2.30pm
£13.00 - £23.00

Mercher & Iau 2.30pm
£13.00 - £23.00

Gwener & Sadwrn 7.30pm
£15.00 - £33.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
O £92.00

Safonol Gostyngiadau : £3.50  gostyngiad
Mawrth - Iau 7.30pm & Saturday 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50  gostyngiad
Mawrth- Iau 7.30pm & Saturday 2.30pm

React £10.00
Mawrth to Iau 7.30pm

 

 
 
Sioe newyddDod yn fuanSut i ArchebuLle Rydyn NiCysylltwch â ni