Ymunwch â'n rhestr bostio

Os hoffech dderbyn holl newyddion diweddaraf y theatr a chael gwybodaeth am gynyrchiadau a sioeau'r dyfodol, llenwch y ffurflenni canlynol.


I dderbyn yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar gynyrchiadau nesaf y New Theatre, rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch uchod.
 
Os and ydych am dderbyn ein llythyr newyddion ebost bellach, rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch uchod.

Cliciwch yma i roi gwybod i ni os yw'ch cyfeiriad yn newid neu am unrhyw fater arall sy'n gysylltiedig â'r rhestr bostio. Diolch.

(D.S. Os ydych yn rhoi gwybod i ni am gyfeiriad newydd, rhowch eich hen gyfeiriad hefyd - yn cynnwys y cod post)

Rhaglenni'r New Theatre

(DU unig only)

I dderbyn copi o raglen y New Theatre dair gwaith y flwyddyn, cwblhewch y fflurflen isod.