Parcio a thrafnidiaeth gyhoeddus

Mae Caerdydd yn brifddinas fywiog, sy'n cynnal digwyddiadau chwaraeon, cerddoriaeth a diwylliannol mawr drwy gydol y flwyddyn. Gall rhai digwyddiadau effeithio ar eich amser teithio i ganol y ddinas. Ewch ar wefannau Cyngor Caerdydda Croeso Caerdyddam fanylion llawn yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill er mwyn i chi allu cynllunio eich ymweliad yn y ffordd orau.


 

 

Parcio

Mae llefydd parcio ar y stryd am ddim o amgylch Neuadd y Ddinas o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar ôl 8.00pm, ac ar ôl 5.00pm ar ddydd Sul.  Codir £2 am barcio ar y stryd rhwng 6.00pm ac 8.00pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Fel arall, maemaes parcio Canolfan Siopa Capitolyn codi £1 am barcio rhwng 6.00pm ac 11.59pm (gwybodaeth yn gywir ar 7/9/15).

 

Parcio a Theithio

Am amseroedd a phrisiau cliciwch yma.

 

Tacsis

Mae safle tacsis gyferbyn â Gwesty'r Parc dros y ffordd i brif fynedfa'r theatr.

 

Trenau

Yr orsaf drenau agosaf yw Heol y Frenhines (rhyw bum munud ar droed). Cliciwch yma am wybodaeth am yr amserlen.

 

Coetsis

Mae man disgyn ar gyfer pobl sy'n cyrraedd y theatr mewn coets ar gael ar Heol y Brodyr Llwydion. Gellir cael map yn rhoi manylion mannau parcio coetsis yn y ddinas trwy ffonio 029 2087 3253, neu ewch i'w gwefan (agor mewn ffenestr newydd).

 

Bysiau

Mae'r New Theatre ar lywbr nifer o fysiau drwy ganol y ddinas. Ffoniwch Bws Caerdydd ar 0871 200 2233 am fanylion pellach (codir tâl galwad ffôn genedlaethol), neu ewch i'w gwefan (agor mewn ffenestr newydd).


Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.