• An Evening of Eric & Ern

    Mercher 15 Mai 2019

    7.30pm

    Yn para: TBC
    An Evening of Eric & ErnAn Evening of Eric & ErnAn Evening of Eric & ErnAn Evening of Eric & ErnAn Evening of Eric & Ern

Cynhyrchiad gan y ddeuawd a gafodd enwebiad Olivier am lwyddiant ysgubol y West End, Eric & Little Ern.

Dyma deyrnged wych sy'n llawn dop o'r sgetshis comedi enwog hynny sy'n taro'r nodyn cywir! O goncerto piano Greig i "Arsenal!" Mr Memory, mae'n gyforiog o sgetshis a chaneuon mwyaf poblogaidd Morecambe and Wise heb anghofio'r gwestai cerddorol enwog wrth gwrs.  Chwip o sioe sy'n atgof hiraethus o gyfnod pan fyddai teuluoedd cyfan yn swatio o flaen y bocs bach ar nos Sul.

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£24.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£144.00

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.