• Frankenstein

    Llun 28 Hydref - Sadwrn 2 Tachwedd 2019

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Frankenstein

Mae Mary Shelley ddeunaw oed yn breuddwydio am anghenfil â stori drasig a fydd yn dal dychymyg cenedlaethau i ddod. Mae addasiad newydd gwych Rona Munro yn rhoi Shelley wrth wraidd y ddrama wrth iddi orfod ymgiprys â'i chreadigaeth ei hun a'r realiti noeth sy'n wynebu menywod ifanc chwyldroadol, ddoe a heddiw.

Mae Mary Shelley, merch ifanc deunaw oed, yn breuddwydio am anghenfil â stori drasig a fydd yn dal dychymyg cenedlaethau i ddod

Mae gwyddonydd ifanc o'r enw Frankenstein yn creu bywyd newydd mewn corff arswydus. Wedi'i alltudio i fyd difater, mae creadur Frankensteion yn ysu i ganfod ei wir hunaniaeth, ond mae'r boen o dorri addewid a chael ei wrthod yn ei wthio i'r tywyllwch dudew. Yn beryglus a dialgar, mae'r creadur yn bygwth difodi Frankenstein a phawb mae'n ei garu, mewn helfa wyllt waedlyd am ei grëwr.

Mae addasiad newydd wych Rona Munro o gampwaith gothig Mary Shelley yn rhoi'r awdur reit yng nghanol y digwydd a'r ddrama wrth iddi ymrafael â'i chreadigaeth a'r realiti noeth sy'n wynebu menywod chwyldroadol, ddoe a heddiw.

Gostyngiadau

Llun - Iau 7.30pm
£13.50 - £30.50

Iau 2.30pm
£12.50 - £25.50

Gwener 7.30pm a perfformiadau Sadwrn
£14.50 - £33.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£90.00 - £155.00

Safonol Gostyngiadau:   £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+):   £3.50 off
Llun - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed: £18.00 yr un
Iau 2.30pm

 

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.