• Ian McKellen On Stage

    Iau 27 - Gwener 28 Mehefin 2019

    7.30pm

    Yn para: TBC
    Ian McKellen On StageIan McKellen On Stage

Gwerthwyd allan

 

Ambassador Theatre Group yn cyflwyno
IAN MCKELLEN ON STAGE
Gyda Tolkien, Shakespeare, eraill… a chi!

Neges gan Ian McKellen:

Byddaf yn dathlu fy mhen-blwydd yn 80 oed trwy gyflwyno sioe un dyn newydd mewn theatrau rwy'n gwbl gyfarwydd â nhw a rhai mwy anghyfarwydd i mi. Bydd y sioe'n cychwyn gyda Gandalf ac yn debygol o ddod i ben gyda gwahoddiad i actio gyda mi ar y llwyfan, gyda straeon difyr a mwy o actio yn y canol. Bydd y daith yn cychwyn yn fy nghanolfan gelfyddydau leol ym mis Ionawr ac yn dod i ben ym mis Awst yn Orkney.

Mae theatr fyw wastad wedi fy nghyffroi i, fel actor ac fel aelod o gynulleidfa. Wrth dyfu i fyny yn Swydd Gaerhirfryn, roeddwn i'n hynod ddiolchgar am y cwmnïau hynny a oedd yn teithio y tu hwnt i Lundain, ac rydw i wastad wedi mwynhau ad-dalu'r ddyled honno trwy deithio ar hyd a lled y wlad, gyda'r RSC, y National Theatre, Prospect Theatre, yr Actors' Company a gyda chynyrchiadau masnachol.

Y tro cyntaf i mi berfformio yn y New Theatre oedd ym 1966 gyda Judi Dench yn The Promise. Yn fwy diweddar, roedd Patrick Stewart a minnau yma yn No Man's Land. Pleser o'r mwyaf yw cael dychwelyd gyda fy sioe un dyn newydd sy'n cyfuno hel atgofion ac actio er budd prosiect mynediad y New Theatre. Fe wela' i chi yno, gobeithio!

Cyflwynir IAN McKELLEN ON STAGE gan Ambassador Theatre Group

 Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£10.00 - £70.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£140.00 - £222.00

Safonol Gostyngiadau: £2.50 off
Pob perfformiadau

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

28 Meh 2019 7:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.