• Menopause The Musical

    Iau 16 - Sadwrn 18 Mai 2019

    Iau 7.30pm
    Gwener a Sadwrn 4.30pm a 7.30pm

    Yn para: TBC
    Menopause The MusicalMenopause The MusicalMenopause The MusicalMenopause The MusicalMenopause The Musical

Yn cynnwys Cheryl Fergison (EastEnders), Maureen Nolan (The Nolans), Rebecca Wheatley (Casualty) a Hilary O'Neil ( ITV's Copy Cats). Mae Menopause the Musical yn mentro ar daith arall ledled y DU. Chwip o sioe sy'n llawn dawn deud am chwysu cysgu, pyliau o wres a chof ciami, a chlasuron pop y 60au, 70au ac 80au llawn mwyseiriau yn gefndir i'r cyfan.

Comedi llawn canu a dawnsio wedi'i gosod mewn siop adrannol, lle mae pedair menyw heb fawr yn gyffredin ar yr olwg gyntaf, yn cyfarfod ar hap ac yn gwneud hwyl am ben yr helbulon o fynd drwy'r "Newid".

Cyn hir, maen nhw'n magu cyfeillgarwch wrth sylweddoli nad rhywbeth i'w ddiodde'n dawel mo'r menopos ond cam naturiol o fywyd pob menyw.

Bydd hwyl a hoen Menopause The Musical yn gwneud i chi chwerthin a chanu'r holl ffordd gartre'.

Mae'r sioe wedi ymddangos mewn theatrau llawn dop ledled y byd, felly ffoniwch eich ffrindie nawr i drefnu noson a hanner mas i'r menywod.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiaddau
£29.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£130.00

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.