• Northern Ballet: Victoria

    Mawrth 21 - Sadwrn 25 Mai 2019

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Northern Ballet: Victoria

Tanllyd, trasig, teyrngarwch pur. Mae dyddiaduron y Frenhines Victoria'n datgelu bywyd mor lliwgar nes i'w merch Beatrice geisio ailysgrifennu hanes. Arweiniodd ei chariad anorchfygol at Albert at sefydlu llinach frenhinol, ond cafodd menyw fwyaf pwerus y byd ei llorio gan ei farwolaeth annhymig.

Mae sioe newydd Northern Ballet yn dod â stori syfrdanol Victoria yn fyw ar ffurf dawns. Y coreograffydd  yw Cathy Marston, oedd yn gyfrifol am gynhyrchiad o fri Northern Ballet o Jane Eyre.

Da chi, peidiwch â'i cholli.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Sadwrn 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£17.00 - £34.00

Iau 2.30pm
£14.00 - £28.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£114.00 - £156.00

Safonol Gostyngiadau:  £3.50 off
Tuesday - Friday 7.30pm

Grwpiau (8+):  £4.00 off
Tuesday - Friday 7.30pm

Dan 16 oed: £15.00 yr un
Pob perfformiadau 

Grwpiau Ysgol: £9.50 yr un (athrawon sy'n arolygu am ddim)
Iau 2.30pm

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.