• Octopus Soup!

    Mawrth 9 - Sadwrn 13 Ebrill 2019

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 2hr
    Octopus Soup!

Comedi ddeifiol newydd gyda Nick Hancock, seren y ddrama lwyddiannus yn y West End, An Evening with Gary Lineker, a chyflwynydd llu o sioeau teledu cofiadwy fel Room 101 a They Think It's All Over

Dewch I gwrdd â Seymor, y dyn saffaf ym Mhrydain. Dyn 'siwrans sy'n gwisgo belt a bresys (a belt arall i fod yn saff). Mae'n cael un cyfle olaf i brofi'i werth, ac mae popeth yn dibynnu ar alwad fideo-gynadledda hollbwysig. Beth ar y ddaear all fynd o chwith? Marvin, lleidr lletchwith â phengliniau ciami…

Gyda Gloria, gwraig Seymor ac actores hynod niwrotig ar binnau wrth ddisgwyl am ran fawr ar y teledu, bos seicopathig y lleidr rownd y gornel, a chyfran o farchnad yswiriant gwerth £30 miliwn yn y fantol, all ein harwyr a'u hoctopws ddod mas o'r cyfan yn un darn?

Byddwch yn crio chwerthin llond eich bola gyda Octopus Soup! Bachwch docyn!

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm
£15.00 - £31.00

Iau 2.30pm
£13.00 - £26.00

Gwener 7.30pm a perfformiadau Sadwrn
£18.00 - £35.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£96.00 - £156.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed:  £21.00 yr un
Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

 

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.