• Orbit: Magic of the Musicals at Christmas

    Iau 21 - Sadwrn 23 Tachwedd 2019

    Iau & Sadwrn 14.30
    Iau, Gwener & Sadwrn 19.30

    Yn para: TBC
    Orbit: Magic of the Musicals at Christmas

Fel rhan o'u dathliad hanner canmlwyddiant, ymunwch â chwmni amatur rhif 1 Cymru, Orbit Theatre, ar siwrne trwy rai o'r sioeau cerdd mwyaf hudolus a ysgrifennwyd erioed.

Gydag arlwy disglair o hoff sioeau cerdd y theatr dros yr hanner can mlynedd diwethaf, byddwch yn canu ar y cyd â Cherddorfa Orbit Theatre i gyfeiliant eich hoff ganeuon. Gyda cherddoriaeth o Oliver, A Chorus Line, Chicago, Les Misérables, Chitty Chitty Bang Bang, White Christmas a llawer mwy. Bydd rhywbeth i bawb yn y daith wib hon o bum degawd o sioeau cerdd.

Gyda gwesteion arbennig yn perfformio, bydd cast o wynebau cyfarwydd Orbit a phobl ifanc Ysgol Orbit, bydd y noson swynol hon yn siŵr o'ch paratoi at y Nadolig.Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£24.00 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
 £105.00 - £125.00

Safonol Gostyngiadau: £3.00 off
Thursday & Friday 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.00 off
Thursday - Friday 7.30pm

Dros 60 oed: £16.00 each
Thursday 2.30pmHynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.