• Orbit Theatre: Shrek

    Mercher 29 Mai - Sul 2 Mehefin 2019

    Mercher - Sadwrn 7.00pm
    Matinee Mercher - Sul 2.00pm

    Yn para: TBC
    Orbit Theatre: Shrek

Dewch i ymuno â chwmni drama amatur pennaf Caerdydd, Orbit Theatre a'ch hoff gymeriadau o'r sioe Shrek yn ystod hanner tymor a mwynhau antur tylwyth teg hudol.

Yn seiliedig ar ffilm animeiddio DreamWorks a enillodd Oscar, byddwch yn chwerthin, canu a dawnsio wrth wylio Shrek The Musical. Yn cynnwys yr enwog I'm a Believer, bydd Shrek yn dod â'r holl gymeriadau rydych yn eu hadnabod o'r ffilm yn fyw ar y llwyfan ac yn profi bod rhagor i'r hanes na'r hyn sy'n taro'r glust yn unig.

"Un tro, amser maith yn ôl, roedd cawr o'r enw Shrek..." A dyna egin hanes arwr annisgwyl sy'n cychwyn ar daith sy'n newid ei fywyd, ochr yn ochr â Donkey coeglyd a thywysoges bengaled sy'n gwrthod cael ei hachub. Ychwanegwch elyn byr ei dymer, bisgeden hy a thros ddwsin o gymeriadau stori dylwyth teg arall at y criw ac fe gewch ffradach llwyr sy'n gofyn am arwr go iawn. Yn ffodus, mae un ar gael... Shrek.

Ymunwch â Shrek a Donkey, y dywysoges Fiona, yr arglwydd cas, Farquaad, Pincocchio a Gingy a llu o gymeriadau stori tylwyth teg eraill ar drywydd antur a chariad pur oherwydd wedi'r cyfan, mae Shrek yn tystio bod cariad yn gawraidd! 

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Pob perfformiadau
£14.00 - £26.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£87.00 - £117.00

Safonol Gostyngiadau: £3.00 off
Mercher - Gwener 7.30pm

Grwpiau (8+): £3.00 off
Mercher - Gwener 7.30pm

Dros 60 oed:  £16.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.