• Cinderella

    Sadwrn 7 Rhagfyr 2019 - Sul 12 Ionawr 2020

    Amseroedd amrywiol.

    Yn para: TBC
    CinderellaCinderellaCinderellaCinderellaCinderella
Gok Wan fel The Fairy Gokmother
Mike Doyle a Ceri Dupree fel The Ugly Sisters
Phil Butler fel Buttons

Mae miloedd yn  mwynhau hud a lledrith ein panto bob blwyddyn, felly da chi, peidiwch â cholli'r cyfle i weld Cinderella y flwyddyn nesaf, y panto mwya lledrithiol ohonynt i gyd!

Dyma wahoddiad i chi a'r teulu i ddawns fwya'r flwyddyn mewn gwledd o gynhyrchiad sy'n llawn dop o elfennau pantomeim traddodiadol, fel y byddech yn eu disgwyl yn sioe fwya'r brifddinas adeg y Nadolig.

Bydd Cinderella yn frith o enwau mawr, chwerthin llond eich bol, effeithiau anhygoel, canu a dawnsio godidog heb sôn am hisian a bŵian wrth i'r panto mwya rhyfeddol ddod yn fyw ar y llwyfan.

Gyda gostyngiadau hael i grwpiau, gostyngiadau a phrisiau arbennig i ysgolion ar gyfer rhai perfformiadau, dyw hi byth yn rhy gynnar i sicrhau'r seddi gorau i chi a'ch teulu.

Mae'r cloc yn tician… mynnwch docynnau heddiw!

Rhagfyr 2019

Sadwrn 7 2.30pm 7.00pm
Sul 8 1.00pm 5.00pm
Llun 9   --   --
Mawrth 10 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 11 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 12 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 13 1.30pm RS 7.00pm
Sadwrn 14 2.30pm 7.00pm
Sul 15 1.00pm 5.00pm
Llun 16   --   --
Mawrth 17 1.30pm RS 7.00pm RSF
Mercher 18 1.30pm RS 7.00pm RSF
Iau 19 1.30pm RS 7.00pm RSF
Gwener 20   --   --
Sadwrn 21 2.30pm 7.00pm
Sul 22 1.00pm 5.00pm
Llun 23 1.00pm 5.00pm
Mawrth 24 10.30am 2.30pm
Mercher 25   --   --
Iau 26 2.30pm 7.00pm
Gwener 27 2.30pm 7.00pm
Sadwrn 28 2.30pm 7.00pm
Sul 29 1.00pm 5.00pm
Llun 30 1.00pm 5.00pm
Mawrth 31 1.00pm 5.00pm

Ionawr 2020

Mercher 1   --   --
Iau 2 2.30pm 7.00pm
Gwener 3 2.30pm 7.00pm
Sadwrn 4 2.30pm 7.00pm
Sul 5 1.00pm 5.00pm
Llun 6   --   --
Mawrth 7 1.30pm RHS 6.00pm S RP
Mercher 8 1.30pm RHS 7.00pm RSF
Iau 9 1.30pm RHS 7.00pm RSF
Gwener 10 1.30pm RHS 7.00pm 
Sadwrn 11 2.30pm  7.00pm
Sul 12 1.00pm 5.00pm R
Eich dewis o brisiauOff-Peak PerformancesPeak Performances
Llawr gwaelodA-P£37.00£40.00
Q-S£32.00£35.00
T-U£24.50£28.00
CylchA-F£37.00£40.00
G-M£32.00£35.00
Cylch UchafA-D£24.50£28.00
E-F£19.00£21.00
Bocsys *£170.00£183.00
£148.00£160.00
Lle i gadair **£16.00£19.00
* Golwg gyfyngedig: 6 o bobl ar y mwyaf.
** Lle i gadair olwyn a sedd cymar (yr un).
Does dim Tâl Gwasanaeth Tocynnau.
Postio i gyfeiriad yn y DU yn cael ei godi yn £1 (dewisol)

Gostyngiadau

GOSTYNGIADAU ARFEROL mewn perfformiadau â label R:
Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i Blant, Myfyrwyr, dros, 60 oed, Pobl Anabl ac un Cymar yr un, Pobl Ddi-waith, Hawlwyr

CYNNIG TEULU mewn perfformiadau â label F:
4 tocyn am £89 (yn cynnwys o leiaf 1 plentyn)

"YOUNG AT HEART" Matinees i'r ifanc eu hysbryd â label H:
£19 yr un i'r rhai dros 60 oed a phlant

GRWPIAU YSGOL mewn perfformiadau â label S:
£12.00 yr un - athrawon sy'n arolygu am ddim

GRWPIAU mewn perfformiadau â label R:
Gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i grwpiau o 50 neu fwy o bobl
Gostyngiad o £2.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D i grwpiau o 20 - 49 o bobl

CYW CYNNAR mewn perfformiadau â label   (talwch erbyn 8 Hydref 2019):
Gostyngiad o £3.00 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F i grwpiau o 50 neu fwy o bobl
Gostyngiad o £2.50 yn Seddau'r Llawr Gwaelod A-U, y Cylch A-M a'r Cylch Uchaf A-D neu £1.00 yn y Cylch Uchaf E-F i grwpiau o 20 - 49 o bobl

Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

09 Ion 2020 7:00 PM11 Ion 2020 2:30 PM
 
laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

05 Ion 2020 1:00 PM
 

Perfformiad â phenawdau

04 Ion 2020 2:30 PM08 Ion 2020 7:00 PM
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.