• Rebus: Long Shadows

    Mawrth 5 - Sadwrn 9 Chwefror 2019

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Rebus: Long ShadowsRebus: Long ShadowsRebus: Long ShadowsRebus: Long Shadows
Gyda Ron Donachie
Cathy Tyson
a John Stahl

Er bod y Ditectif Arolygydd John Rebus wedi ymddeol, mae cysgodion ei hen fywyd yn dal i'w ddilyn hyd strydoedd Caeredin. Arferai wisgi helpu, ond mae'n gwadu'r pleser hwnnw iddo'i hun bellach hyd yn oed. Ond pam fo merch un a lofruddiwyd yn ymddangos tu fas i'w fflat, mae'n ôl wrth ei waith a'r wisgi. 

Bydd Rebus angen cymorth ei gyn-gydweithwyr, ond mae un ohonyn nhw eisoes yn chwilio amdano. DI Siobhan Clarke oedd ei gefnogwr pennaf yn swyddfa'r heddlu, ond mae'n poeni y bydd gweithredoedd y gorffennol yn eu rhwystro rhag erlyn llofrudd peryglus. Cyn hir, mae Rebus yn sownd rhwng dwy stôl a dau achos, ac yn troi at yr unig un all ei helpu - sef y gŵr y bu'n ceisio ei arestio gydol ei yrfa. 

Mae nofelau Rebus gan Ian Rankin wedi bod ar frig y farchnad nofelau ditectifs, a'r gyfres deledu ddilynol wedi sicrhau ei statws chwedlonol. Nawr, law yn llaw â'r dramodydd o fri Rona Munro, mae Ian Rankin yn cyflwyno ei gymeriad poblogaidd ar lwyfan am y tro cyntaf erioed.

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£12.00 - £29.00

Mercher a Iau 2.30pm
£11.00 - £22.00

Gwener a Sadwrn 7.30pm
£13.00 - £32.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£80.00 - £146.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed:  £18.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

 

HyntDigwyddiad React
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.