• Royal Shakespeare Company: Romeo And Juliet

    Mawrth 5 - Sadwrn 9 Mawrth 2019

    Hwyr 7.30pm
    Matinee Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: TBC
    Royal Shakespeare Company: Romeo And JulietRoyal Shakespeare Company: Romeo And JulietRoyal Shakespeare Company: Romeo And JulietRoyal Shakespeare Company: Romeo And JulietRoyal Shakespeare Company: Romeo And Juliet

Beth os ydych chi wedi'ch cyflyru i gasáu eich cariad cyntaf?

Mae dau berson ifanc yn mentro popeth i fod gyda'i gilydd, er gwaethaf hen gynnen rhwng rhieni'r naill a'r llall.

Mae'r stori serch fyd-enwog yn berwi ag angerdd ac awydd tanbaid i newid pethau. A fydd hyn yn arwain at chwyldro neu a fydd yr anghydfod yn rhwygo'r genhedlaeth nesaf hefyd?

Sgwrs arbennig cyn y sioe: Dydd Gwener 8 Mawrth am 5pm - mae'r digwyddiad hwn am ddim i bobl sydd â thocyn

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mawrth - Sadwrn 7.30pm a Sadwrn 1.30pm
£14.00 - £30.00

Iau 1.30pm
£13.00 - £23.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£98.00 - £144.00

Safonol Gostyngiadau:  £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm

Grwpiau (8+):  £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm

Dan 18 oed: £11.00 off
Pob perfformiad gyda'r nos a Sadwrn 1.30pm

Grwpiau Ysgol: £10.00 yr un (athrawon sy'n arolygu am ddim)
Perfformiadau Mercher a Iau

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

 

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

Disgrifiad clywedol byw

Disgrifiad clywedol byw

09 Maw 2019 1:30 pm
 
laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

08 Maw 2019 7:30 pm
 

Perfformiad â phenawdau

07 Maw 2019 7:30 pm
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.