• Standard Theatre Tour

    Sadwrn 29 - Sul 30 Mehefin 2019

    Sadwrn 1.00pm a 3.00pm
    Sul 11.00am, 1.30pm a 3.30pm

    Yn para: 1hr 15mins
    Standard Theatre Tour

Cofi wch ddod aton ni yn yr haf eleni ar daith y tu ôl i'r llenni i gael gwybod am hanes disglair y theatr, ei throi hi i fyny am dwˆ r y brig a chyfarfod ein criw technegol fydd yn dangos eu medrau goleuo, sain a phyrotechneg. 

I chi gael gwybod: Oherwydd oed a chynllun y New, efallai na fydd pob rhan o'r daith yn hygyrch i ymwelwyr â nam ar eu symudedd. Cofi wch gysylltu â ni i drafod eich gofynion.

Gostyngiadau

Pob tocynnau
£8.00

Safonol Gostyngiadau: £2.00 off
Pob taith

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.