• Technical Theatre Tour

    Llun 1 Gorffennaf 2019

    11.30am a 2.30pm

    Yn para: 2hrs
    Technical Theatre Tour

Cofi wch ddod aton ni yn yr haf eleni ar daith y tu ôl i'r llenni i gael gwybod am hanes disglair y theatr, ei throi hi i fyny am dwˆ r y brig a chyfarfod ein criw technegol fydd yn dangos eu medrau goleuo, sain a phyrotechneg. 

Os oes gennych ddiddordeb ym mecanwaith y theatr, bydd ein Taith Dechnegol arbennig yn eich cyfl wyno chi i'n criw fydd yn sôn yn fanylach wrthych am oleuo, sain a phyrotechneg.

I chi gael gwybod: Oherwydd oed a chynllun y New, efallai na fydd pob rhan o'r daith yn hygyrch i ymwelwyr â nam ar eu symudedd. Cofi wch gysylltu â ni i drafod eich gofynion.

Gostyngiadau

Pob tocynnau
£12.00

Safonol Gostyngiadau: £2.00 off
Pob taith

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.