• Tom Gates Live on Stage!

  Mercher 24 - Sul 28 Ebrill 2019

  Mercher 7.00pm
  Iau - Sadwrn 2.00pm a 7.00pm
  Sul 11.00am a 3.00pm

  Yn para: 2hr 5mins
  Tom Gates Live on Stage!

Tom Gates ydw i, a dwi WEDI GWIRIONI'N LÂN wrth sôn am FY SIOE FYW GYNTAF ERIOED AR LWYFAN! 

Fi yw'r seren (yn amlwg) yn ogystal ag Amy Porter (sy'n smart iawn), fy ffrind gorau Derek a'n band DOGZOMBIES.Mae MOR WYCH nes bydd yr hen gwynwr Marcus Meldrew yn mwynhau'r stori NEWYDD SBON hon sy'n cael ei hadrodd am y tro cyntaf erioed! Bydda i'n gwneud fy ngorau glas i beidio gwneud cawl o bethau, a bydd llwyth o ddwdls a bisgedi waffer caramel (bendigedig). Bydda i'n gwylltio Delia fy chwaer surbwch (gwerth chweil) ac mae'r Fossils yn dod â bwyd - ond peidiwch â gadael i hynny droi arnoch chi. 

Mae'n mynd i fod yn WYCH! 

O stabl cynhyrchwyr Horrible Histories a Gangsta Granny daw'r premiere byd o TOM GATES yn fyw ar lwyfan mewn antur hynod gyffrous a doniol sy'n newid byd Tom! Peidiwch â cholli cymeriadau campus Liz Pichon yn fyw ar lwyfan mewn stori newydd sbon.

"This truly amazing show brings my books wonderfully to life in a fantastically funny and visually mesmerising way. It's a total feast for the eyes and ears and I couldn't be prouder of it!"
LIZ PICHON

Does dim dal y bydd pob pris ar gael.

Gostyngiadau

Mercher 7.00pm
£10.00 - £14.00

Perfformiadau Iau a Gwener 2.00pm
£9.50 - £19.50

Gwener 7.00pm ymlaen
£11.00 - £22.00

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£84.00 - £132.00

Safonol Gostyngiadau:  £2.00 off
Perfformiadau Iau a Gwener 2.00pm

Grwpiau (8+):  £2.50 off
Perfformiadau Iau a Gwener 2.00pm

Dan 16 oed:
£15.00 yr un
 (Mercher 7.00pm)
£16.50 yr un  (Perfformiadau Iau a Gwener 2.00pm)
£17.50 yr un  (Gwener 7.00pm a pob perfformiadau Sadwrn a Sul)

Grwpiau Ysgol: £8.50 yr un (athrawon sy'n arolygu am ddim)
Iau 2.00pm & Gwener 2.00pm

Beth mae'r papurau yn eu dweud...

"the masters of children's theatre"
Metro 

"the Tom Gates series is a British publishing sensation"
Telegraph

Hynt
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.