• The Mousetrap

    Mawrth 1 - Sadwrn 5 Hydref 2019

    Hwyr 7.30pm
    Mercher, Iau a Sadwrn 2.30pm

    Yn para: 2hr 20mins
    The MousetrapThe Mousetrap

Dewch i ddarganfod pam mae The Mousetrap gan Agatha Christie wedi llwyddo i gadw pobl yn y tywyllwch gyhyd, gan greu'r sioe fwyaf hirhoedlog o'i bath yn hanes y theatr.

Mae criw sydd wedi ymgynnull mewn cartref gwledig anghysbell yng nghanol eira mawr yn  darganfod, er mawr fraw iddynt, bod llofrudd yn eu plith. Ond pwy?

O dipyn i beth, daw cyfrinachau'r cymeriadau amheus i'r amlwg tan yr eiliad dyngedfennol honno pan ddatgelir y gwirionedd gwaedlyd.

Dewch i gael eich gwefreiddio gan stori ias a chyffro a phlot celfydd o gymhleth lle mae llofruddiaeth yn llechu ym mhob twll a chornel.

Gostyngiadau

Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm
£13.50 - £31.50

Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm
£12.50 - £26.50

Gwener 7.30pm a Sadwrn 7.30pm
£14.50 - £33.50

Bocsys o (uchafswm o 6 o bobl)
£101.00 - £155.00

Safonol Gostyngiadau: £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Grwpiau (8+): £3.50 off
Mawrth - Iau 7.30pm a Sadwrn 2.30pm

Dros 60 oed:  £18.00 yr un
Mercher 2.30pm a Iau 2.30pm

Mantais Myfyriwr: £5.00 yr un
Ar gyfer perfformiad gyda'r hwyr (heblaw nos Sadwrn) ar ôl 6pm 

 

HyntDigwyddiad React
 

Perfformiadau Hygyrch

laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

05 Hyd 2019 2:30 PM
 

Cynllun eistedd

Gweld ein cynllun seddi isod


Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn. Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.