• Theatre Tours

  Sadwrn 29 Mehefin - Llun 1 Gorffennaf 2019

  TAITH SAFONOL
  Sadwrn 1.00pm a 3.00pm
  Sul 11.00am, 1.30pm a 2.30pm

  Yn para: 1hr 15mins

  TAITH DECHNEGOL
  Llun 11.00am a 2.30pm

  Yn para: 2hr
  Theatre Tours

Cofi wch ddod aton ni yn yr haf eleni ar daith y tu ôl i'r llenni i gael gwybod am hanes disglair y theatr, ei throi hi i fyny am dwˆ r y brig a chyfarfod ein criw technegol fydd yn dangos eu medrau goleuo, sain a phyrotechneg. 

Os oes gennych ddiddordeb ym mecanwaith y theatr, bydd ein Taith Dechnegol arbennig yn eich cyfl wyno chi i'n criw fydd yn sôn yn fanylach wrthych am oleuo, sain a phyrotechneg.

Rhowch ganiad i 029 2087 8889 i gadw lle.

I chi gael gwybod: Oherwydd oed a chynllun y New, efallai na fydd pob rhan o'r daith yn hygyrch i ymwelwyr â nam ar eu symudedd. Cofi wch gysylltu â ni i drafod eich gofynion.


 

Gostyngiadau

TAITH SAFONOL (tuag awr a chwarter)
Tocynnau £8.00
Sadwrn 29 Mehefin: 1.00pm a 3.00pm
Sul 30 Mehefin: 11.00am, 1.30pm a 3.30pm

TAITH DECHNEGOL(tua dwyawr)
Tocynnau £12
Llun 1 Gorffenaf: 11am a 2.30pm

GOSTYNGIADAU
£2 yn rhatach

Cyfeillion y New Theatre AM DDIM.

Taith Dechnegol £5 (Am ddim i Gyfeillion Aur).Hynt
 

Perfformiadau Hygyrch

laith Arwyddion Prydain

laith Arwyddion Prydain

02 Gorff 2018 3:30 pm