Cyfleoedd Busnes

Gadewch i ni eich diddanu!

Bob blwyddyn byddwn yn croesawu cynulleidfaoedd o dros filiwn o bob cwr o'r DU.

Wedi'u lleoli yn nau o leoliadau gorau Cymru, mae'r Tîm Noddi a Datblygu yn arbenigo ar greu a chynnal partneriaethau llwyddiannus gyda'r gymuned fusnes, gan gynnig gwasanaeth heb ei ail yn amgylchedd neilltuol Neuadd Dewi Sant a'r New Theatre.

Gall partneriaeth fod yn gaffaeliad wrth i chi hyrwyddo'ch cwmni a chyflawni'ch nodau a'ch amcanion. 


 

Gall cefnogi'r Celfyddydau godi proffil eich cwmni.

Gyda chymaint o berfformiadau, a phrosiectau addysg a chymuned, mae yna ddigonedd o gyfleoedd i gyd-fynd ag anghenion eich cwmni. Mae pb pecyn Partneriaeth wedi'i deilwra er mwyn cyflawni amcanion eich cwmni chi.

Mae Nawdd, Aelodaeth Gorfforaethol a Lletygarwch ar gael yn y ddau leoliad. Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Noddi a Phartneriaeth - ffoniwch 029 2087 3392.

 

 

Ein Partneriaid Busnes

Hoffai'r New Theatre ddiolch i'r cwmnïau canlynol am eu cefnogaeth

Hilton Cardiff