Pig-pic

Cyfle i dalu bob yn dipyn am eich tocynnau!

Mae pawb yn mwynhau dod i'r New Theatre, ond yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, fe wyddom y gall fod yn anodd talu am eich holl docynnau ar unwaith. Felly, beth am ysgafnhau'r baich trwy wneud 4 taliad debyd uniongyrchol yn syth o'ch cyfrif banc?

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8889 i gadw'r seddi o'ch dewis, a lawrlwythwch ffurflen archeb sefydlog YMA. Mae mor syml â hynny!

Peidiwch â methu'ch hoff sioeau, RHANNWCH Y GOST!


Isafswm: £75. Rhaid i'r taliad cyntaf ddod i law cyn y perfformiad cyntaf a archebir. Mae'r New Theatre yn cadw'r hawl i wrthod pobl rhag defnyddio'r cynllun hwn ar sail problemau talu yn y gorffennol. Mae amodau a thelerau safonol y New Theatre yn berthnasol. Ddim ar gael ar gyfer archebion grwp.