Archif

Termau chwilio:
 
Blwyddyn:
Math o gynhyrchiad:
 
 

Croeso i Archif Ar-Lein y New Theatre

Yma, gallwch chwilio am sioeau'r gorffennol wrth eu henw, math o sioe, dyddiad y perfformiad neu brif aelod y cast.

Chwilio drwy'r archif

I chwilio drwy ein harchif, nodwch eich meini prawf chwilio isod.

I chwilio'n fwy cyffredinol, defnyddiwch un o'r meysydd chwilio'n unig; defnyddiwch gyfuniad o feysydd chwilio i chwilio'n fwy manwl.

Er enghraifft, i chwilio am bob cynhyrchiad o Peter Pan, teipiwch "Peter Pan" yn y blwch termau chwilio. I chwilio am bob cynhyrchiad o Peter Pan yn 2006, dewiswch 2006 o'r gwymplen blwyddyn hefyd. Neu, os hoffech chi weld pryd ymddangosodd Laurence Olivier yn y New Theatre, teipiwch "Laurence Olivier" yn y blwch termau chwilio.


Rydyn ni'n chwilio am ragor o wybodaeth i'w hychwanegu at yr archif bob amser. Os oes gennych chi raglen sioe neu daflen ar gyfer sioe o'r gorffennol nad yw yn yr archif, a fyddech cystal â'i hanfon (neu lungopi) i: Archif y New Theatre, New Theatre, Heol y Parc, CAERDYDD CF10 3LN. Anfonwch amlen â chyfeiriad a stamp hefyd os hoffech i ni ddychwelyd y gwreiddiol atoch.

Mae'n hanfodol bod blwyddyn y sioe ar yr eitem neu wedi'i nodi ar ddarn o bapur ar wahân.

Os byddwch chi'n gweld unrhyw gamgymeriadau yn yr archif anfonwch e-bost i'r cyfeiriad hwn.


Nodwch fod Archif Ar-lein y New Theatre yn brosiect parhaus sy'n cael ei ddiweddaru'n gyson. Efallai na fydd gwybodaeth rydych chi'n chwilio amdani yn yr archif eto.